Afsluttede projekter

Her finder du et udvalg af CISU-projekter, som AIDS-Fondet har udført gennem årene sammen med lokal partnere fra Ukraine til Zambia. Projekterne har alle haft til formål at nedbryde fordomme, fjerne stigma, give lige adgang til prævention, information og sundhedsydelser og sørge for, at alle lever det liv, som de vil og har ret til – uden frygt for diskrimination og forfølgelse. 

 

”Improving lives of trans people in Malawi” 

Land: Malawi

Partner: CEDEP – Centre for the Development of People

Periode: 01/01/2018 – 31/12/2019

Beskrivelse og resultater
Projektet, som er den første indsats nogensinde målrettet transpersoner i Malawi, havde overordnet til formål at forbedre livskvaliteten for transpersoner i Malawi gennem at mobilisere målgruppen, øge transpersoners adgang til transvenlige sundhedstilbud samt mindske antallet af menneskerettighedsovergreb begået mod LGBT personer.

 

Projektet har opnået flere positive resultater:

 • Øget målgruppens viden om hiv-smitte, hiv-forebyggelse, menneskerettigheder og sikkerhedsforanstaltninger. 
 • Øget målgruppens brug af sundhedstilbud ved at skabe et stigma-frit henvisningssystem, hvor transpersoner henvises direkte til sundhedspersonale, som er trænet under projektet.
 • Styrket transpersoner i at opnå den nødvendige viden om hiv og andre seksuelt overførte sygdomme, så de søger behandling, når det er påkrævet. 
 • Skabt bevidsthed og viden om årsagerne til mentale helbredsproblemer, symptomer og forebyggelse, og hvornår og hvor man kan søge psykosocial hjælp. 
 • Givet transpersoner viden om hvor og hvordan de kan indrapportere sager om menneskerettigheds-overgreb. 
 • Sat stigmatisering og diskrimination af transpersoner på dagsordenen og mindsket diskriminering af transpersoner blandt sundhedspersonale og lokale myndigheder.

 

Slutrapport til CISU

Hent fil (561 Kb)

Ekstern evaluering af projektet

Hent fil (1192 Kb)

 


“A three-dimensional approach to preventing HIV and improving access to health services among MSM in Malawi” 

Land: Malawi

Partner: CEDEP - Centre for the Development of People

Periode: 01/08/2016 - 30/06/2019

Beskrivelse og resultater:
Det overordnede for mål med projektet var at reducere hiv-prævalensen blandt mænd, der har sex med mænd (MSM) i Malawi, og sikre dem fri og lige adgang til offentlige sundhedstjenester og leve liv fri for stigma og forskelsbehandling. Projektet havde tre overordnede mål:

 1. Ved projektets afslutning skulle 3.000 MSM i fem distrikter have øget deres sikker sexpraksis og sundhedssøgende adfærd.
 2. Ved projektets afslutning skulle 100 sundhedsudbydere ved folkesundhedsinstitutioner i fem distrikter levere stigmafri og ikke-diskriminerende hiv-relateret sundhedstjeneste til MSM.
 3. Ved projektets afslutning skulle 50 religiøse og 50 traditionelle ledere i fem distrikter bidrage til reduceret stigma og diskrimination af MSM.

 

Projektet har opnået flere positive resultater:

 • Øget MSM-målgruppens samlede viden om hiv-smitte, metoder til beskyttelse mod hiv, korrekt brug af kondomer og glidecreme, menneskerettigheder og sikkerhed. 
 • Fremmet sikker sex og kondombrug bland MSM-målgruppen.
 • Øget MSM-målgruppens brug af sundhedstilbud.
 • Øget hiv-testning blandt MSM.
 • Givet MSM den nødvendige viden om forebyggelse og behandling af hiv og andre seksuelt overførte sygdomme og givet dem mod til at turde opsøge sundhedstilbud.
 • Effektivt fået sat stigma og diskriminering af MSM og mennesker som lever med hiv på dagsordenen blandt sundhedspersonale og traditionelle og religiøse ledere. 
 • Opnået at 100% af de traditionelle og religiøse ledere, som blev trænet under projektet, offentligt og aktivt har fremmet MSM-rettigheder og accept af MSM i deres lokalområder. 

Slutrapport til CISU

Hent fil (393 Kb)

Ekstern evaluering af projektet

Hent fil (827 Kb)

 


”Prevention of sexual and mother-to-child HIV Transmission among the mobile population of Wereda 11, Addis Ababa”

Land: Etiopien

Partner: VOFAD – Volunteers for Family Development

Periode: 01/01/2017 – 01/12/2019

Beskrivelse og resultater:
Det overordnede formål med projektet har været at reducere antallet af nye hiv-infektioner blandt migrantarbejdere i det fattige Wereda 11-område i Addis Ababa, Etiopien. 

For at nå dette mål havde projektet tre overordnede mål:

 

 1. øge viden om seksuel hiv-smitte, forebyggelsesmetoder, samt optagelse af hiv-testning og rådgivning blandt 9.600 migrantarbejdere fra Hana Mariam Cobble Stone Production Center.
 2. forhindre hiv-smitte fra 120 hiv-positive gravide kvinder fra migrantbefolkningen til deres babyer.
 3. reducere niveauet af hiv-stigma og diskrimination i sundhedssystemet og i de lokale migrantmiljøer i Wereda 11.

 

Projektet har opnået flere positive resultater:

 

 • 100% forhindret hiv-smitte fra 139 hiv-positive mødre til deres 140 nyfødte babyer, hvor alle børn er testet hiv-negative 18 måneder efter deres fødsel. 
 • Øget migrantmålgruppens viden om hiv/aids, prævention, sikker sex, kondombrug og mor-til-barn smitte.
 • I et væsentligt omfang bidraget til, at målgruppen i højere grad dyrker beskyttet sex og bliver hiv-testet. 
 • Øget målgruppens adgang til oplysning om forebyggelse af hiv og andre seksuelt overførte sygdomme og hiv-testningsmuligheder, som de forud for projektet ikke havde adgang til. 
 • Styrket sexarbejdere blandt målgruppen i at beskytte sig mod hiv, korrekt kondombrug og i at blive hiv-testet
 • Øget mandlige partneres engagement i deres partners graviditet, fødsel og i børnenes opvækst og dermed bidrage til at hindre hiv-smitte fra mor til barn. 
 • Mindsket stigmatisering og diskrimination af personer som lever med hiv gennem oplysning af og samarbejde med sundhedspersonale og ledere i migrantsamfundet.

Slutrapport til CISU

Hent fil (763 Kb)

Ekstern evaluering af projektet

Hent fil (1686 Kb)

 


“Prevention of HIV infections and violence among sex workers in Zomba, Malawi”

Land: Malawi

Partner: Action Hope Malawi

Periode: 01/07/2017 – 31/12/2018

Beskrivelse og resultater:
Målet med projektet har været at reducere hiv-transmission, samt vold, chikane og diskrimination fra klienter, politi og sundhedsvæsen over for sexarbejdere i Zomba, Malawi. For at nå dette mål havde projektet tre overordnede mål:

 1. Øge sikker sexpraksis blandt sexarbejdere og klienter
 2. Reducere seksuel vold mod sexarbejdere fra politi og klienter
 3. Forøge sexarbejderes adgang til ikke-stigmatiserende offentlige sundhedstjenester af høj kvalitet

 

Projektet har opnået flere positive resultater for sexarbejdere:

 • Øget adgang til relevante sundhedsydelser
 • Øget tilfredshed med sundhedsydelser
 • Øget fast indtag af hiv-medicin blandt hiv-positive, hvilket beskytter mod udvikling af aids og mod at smitte andre med hiv
 • Øget ”safe sex practices”, herunder via øget kondombrug
 • Oplevet markant færre voldsepisoder fra politi og klienter
 • Øget antallet af indberetninger af voldsepisoder til politiet

Herudover demonstrerer politiet øget forståelse for sexarbejdernes rettigheder, og der er opbygget et værdifuldt samarbejde med både politi, sundhedsmyndigheder og lokalregeringen omkring at nedbringe udbredelsen af hiv blandt sexarbejdere samt at nedbringe vold fra politi og klienters side og følge op på indberettede sager.

Slutrapport til CISU

Hent fil (1495 Kb)

 


”Phase-out: Making IWAWA sustainable through organizational and operational capacity building”

Land: Zambia

Partner: IWAWA - Itezhi-Tezhi Widows and Widowers Association

Periode: 01/08/2016 – 31/07/2017

Beskrivelse og resultater:
Formålet med projektet har været at skabe bæredygtighed for den zambiske organisation, IWAWA, og udfase samarbejdet med AIDS-Fondet. Gennem kapacitetsopbygning og træning inden for hiv og aids har projektet gjort IWAWA i stand til at skabe varige samarbejder med statslige og ikke-statslige organisationer. Dermed kan IWAWA bidrage til god behandling af hiv-positive, spredning af viden om hiv samt bekæmpelse af stigma og diskrimination i Itezhi-Tezhi området i det central Zambia, hvor behovet for støtte til at begrænse hiv-epidemien er stort. For at nå det overordnede formål har projektet arbejdet med tre delmål:

 

 • Effektiv udbredelse af viden om hiv og aids i lokale samfundsstrukturer
 • Øget forpligtelse fra duty bearers til at sikre adgang til hiv-testning og sundhedstjenester
 • IWAWA er i stand til at opretholde sit arbejde med at reducere nye hiv-infektioner og forbedre livskvalitet for mennesker som lever med hiv i Itezhi-Tezhi området.

 

Projektet har opnået flere positive resultater:

 

 • 16 support groups har fået bedre viden om hiv og aids
 • 953 husstande i Itezhi-Tezhi området er nået med information om hiv og aids. 
 • IWAWA er blevet officielt anerkendt af Sundhedsministeriet som ARV (Anti Retroviral Therapy) klinik. Det betyder, at IWAWA i princippet kan udskrive hiv-medicin til deres patienter i stedet for at henvise dem til distriktshospitalet, hvor mange ikke ønsker at gå hen.
 • IWAWA har diversificeret sin finansieringsbase 
 • IWAWA har udviklet en fortalervirksomhedsstrategi og påbegyndt implementeringen af den 
 • IWAWA er i stand til effektivt at dokumentere resultater 

Slutrapport til CISU

Hent fil (386 Kb)

 


“Strengthening the organization of sex workers in Ukraine”

Land: Ukraine

Partner: Legalife Ukraine

Periode: 1/3/2017 – 28/2/2018

Beskrivelse og resultater:
Formålet med projektet har været at udvide organisationen Legalife ved at samle og organisere sexarbejdere fra seks regioner. Gennem uddannede ‘peer counsellors’ får sexarbejderne viden om hiv/aids, kondomforhandling og deres juridiske rettigheder. Der er blevet etableret en hotline, hvor sexarbejdere kan stille spørgsmål om hiv og aids og blive henvist til sundhedspersonale, som er særligt uddannet i ikke-diskriminerende behandling. Desuden er 20 sexarbejdere fra de forskellige regioner blevet undervist i politiske forhold og selvtillid, for dermed at kunne indtræde i hiv-rådene i de regionale politiske instanser. Dermed vil Legalife arbejde for, at sexarbejderes rettigheder bliver respekteret, og at der bliver taget hensyn til de særlige udfordringer med hiv og aids som denne gruppe står over for. 

 

Projektet har opnået flot målopfyldelse:

 • 1.926 sexarbejdere i otte regioner har fået viden om hiv / aids gennem peer-rådgivning.
 • 571 sexarbejdere i otte regioner har modtaget uddannelse og lægeundersøgelser fra sexarbejder-venlige gynækologer.
 • Brug af kondom er steget fra 40% til 94%
 • Seksuel sundhed er også steget på andre områder:
  • hiv-viden: Korrekt identifikation af de vigtigste smitteveje for hiv er steget fra 30% til 75%.
  • Sexarbejdere, der har modtaget en hiv-test inden for de sidste 12 måneder (hvilket er afgørende for behandling og for at forhindre spredning af infektionen) er steget fra 60% til 100%
 • 27 familielæger demonstrerer øget viden om hiv og sexarbejder-venlige tjenester.
 • 290 sexarbejdere har modtaget rådgivning og henvisninger til tjenester gennem den etablerede hotline.
 • Sexarbejdere er repræsenteret i regionale hiv-råd i tre ud af otte regioner.

Slutrapport til CISU

Hent fil (495 Kb)

 


“Pioneering the inclusion of transgender persons in HIV-prevention in Ukraine”

Land: Ukraine

Partner: GAU - Gay Alliance Ukraine

Periode: 01/03/2017 – 31/08/2018

Beskrivelse og resultater:
Hiv-epidemien vokser i Ukraine, og hiv-prævalensen er høj blandt transpersoner. Transpersoner er stærkt marginaliserede og stigmatiserede i Ukraine, ikke kun blandt offentligheden, men også i LGB (T) -samfundet og blandt sundhedsudbydere. Transpersoner er dårligt organiserede, og deres marginaliserede status forhindrer dem i at søge lægehjælp og tilslutte sig eksisterende LGB (T) samfundscentre. Projektet havde til formål at forene og styrke transpersoner i Ukraine. Gennem træning, workshops og støttegrupper på eksisterende LGBT-samfundscentre var transpersoner i stand til at mødes, dele erfaringer og diskutere udfordringer. 

Projektet havde også til formål at reducere stigmatisering og diskrimination af transpersoner blandt LGB (T) -samfundet og sundhedsudbydere ved at uddanne repræsentanter for grupperne om "transgenderisme, HIV og stigmatisering". Projektet bidrog til at forene transsamfundet og styrke accept og inklusion af transgruppen i LGB (T) -samfundet. Projektet bidrog også til at øge bevidstheden blandt sundhedsudbydere om forskelsbehandling af transpersoner inden for sundhedssystemet. Efter træning i "medicinske ydelser til transpersoner" gav sundhedsudbydere udtryk for støtte til ikke-diskriminerende sundhedstjenester. En liste over sundhedsudbydere, der er venlige over for transpersoner, er nu tilgængelig for transsamfundet.
 

Slutrapport til CISU

Hent fil (725 Kb)