Forskning

AIDS-Fondet støtter forskning i hiv-behandling og forbedring af hiv-smittedes liv, samt i forebyggelse såsom vacciner og mikrobicider.

Forskning er en vigtig del af bekæmpelsen af hiv og aids, og dansk hiv-forskning er internationalt anerkendt. Derfor støtter AIDS-Fondet hiv-forskning gennem uddeling af legater.

Formålet med legaterne er at støtte forskning, der kan mindske de konsekvenser, som hiv og aids har for den enkelte hiv-smittede. Det kan være projekter, der forbedrer den eksisterende hiv-behandling eller belyser hiv-smittedes levekår. Legaterne kan også gå til forskning, som kan bidrage til udvikling af nye forebyggelsesmetoder eller kan forbedre allerede eksisterende metoder.

Forskningsudvalg fordeler pengene

AIDS-Fondets legater uddeles på baggrund af ansøgninger fra forskerne, og Fondet har nedsat et forskningsudvalg til at bedømme ansøgningerne og indstille til AIDS-Fondets bestyrelse hvilke projekter, der skal have støtte.

AIDS-Fondets forskningsudvalg består af:

  • Jakob Haff, kultursociolog
  • Jan Gerstoft, professor og overlæge i klinisk virologi ved Rigshospitalet
  • Lars Østergaard, professor og overlæge i infektionsmedicin ved Aarhus Universitetshospital.
  • Susan Cowan, afdelingslæge i infektionsepidemiologi ved Statens Serum Institut og medlem af AIDS-Fondets bestyrels

AIDS-Fondet fortaler for forskning

Forskningssamarbejder

AIDS-Fondet samarbejder med en række internationale forskningsinstitutioner:

  • Forskning i vaccine: www.iavi.org
  • Forskning i mikrobicider: www.ipmglobal.org                                                         
AIDS-Fondet samarbejder med en række internationale NGO’er for at fremme forskningen i nye forebyggelsesmetoder, som fx. en hiv-vaccine.

Forskere verden over arbejder på at udvikle en ny slags prævention, der giver kvinder mulighed for at beskytte sig mod hiv. Den nye præventionsform kaldes mikrobicider, og sammen med en aids-vaccine er den det bedste håb for at bekæmpe hiv på længere sigt.

AIDS-Fondet er fortaler for forskning i både vacciner og mikrobicider, og arbejdet har de senere år ført til, at de nordiske regeringer har bidraget med mere end 260 millioner kroner til international forskning i de nye forebyggelsesmetoder.

Danske forskere vil lave vaccine mod hiv

AIDS-Fondet har de senere år modtaget en del ansøgninger fra danske forskergrupper, som arbejder med forskellige metoder til at udvikle en vaccine mod hiv. Forskerne har vist unikke og innovative tilgange til vaccineforskningen, og derfor har AIDS-Fondet prioriteret denne forskning højt.

I 2012 uddelte AIDS-Fondet godt en halv million kroner til forskning. Et af legaterne gik til et forskerhold på Statens Serum Institut, som arbejder på en vaccine, der skal helbrede hiv-smittede. Med legatet håber forskerne at blive klogere på nogle af de reaktioner, som gør immunforsvaret i stand til selv at bekæmpe hiv.

Det kan dog stadig vare mange år, før der er en effektiv vaccine, der kan forebygge hiv-smitte eller helbrede mennesker, som allerede er smittet. Men de enkelte forsøg bidrager med vigtig viden, der er brikker i det puslespil, der bliver til en egentlig vaccine.