Anonym telefonisk rådgivning

33 91 11 19

Hverdage kl. 10- 14

.

Sydasiens første LGBT-organisation får hjælp til hiv-arbejde

I Nepal arbejder transpersoner og mænd der har sex med mænd for at opnå ligestilling i samfundet - med lige adgang til forebyggelse og behandling af hiv.

Homo- og transseksualitet er ikke ulovligt i Nepal. Men det er "unaturlige seksuelle handlinger" til gengæld, og det er op til den enkelte domstol at definere, hvad der er 'unaturligt'.  

Mænd der har sex med mænd (MSM) og transseksuelle opfattes generelt som en gruppe, der afviger fra normen, og ud over risikoen for at blive arresteret, oplever de ofte diskrimination og stigmatisering.
 

"Vores samarbejdspartner har været med til at få anerkendt det tredje køn i Nepal. Men blandt MSM mangler der stadig viden om hiv, så vi træder til med vejledning i, hvordan MSM og transseksuelle bedst undgår situationer, hvor de er meget udsatte for hiv, ligesom vi rådgiver om behandling og ernæring, så de hiv-smittede kan skabe sig et godt liv på trods af diagnosen."

Laura Kirch Kirkegaard, head of advocacy i AIDS-Fondet

Samtidig er viden om hiv yderst sparsom i Nepal, og tilsammen gør det MSM og transpersoner til en meget sårbar gruppe overfor hiv.

Derfor har AIDS-Fondet i samarbejdet med Sydasiens første LGBT-organisation, Blue Diamond Society (BDS), startet et projekt, hvor BDS's medarbejdere uddannes til at håndtere hiv-problematikken blandt de mest udsatte grupper.

Honey leder det opsøgende hiv-forebyggende arbejde blandt transpersoner i et af Blue Diamond Society’s drop-in centre og driften af en mobilklinik, der tilbyder hiv-test. Han er transperson og får her hjælp af sin kone til at lægge make-up

Der skal tales om hiv

AIDS-Fondet og BDS's projekt startede i december 2011, og gennem en række workshops underviser AIDS-Fondet BDS-medarbejdere i, hvordan de formidler viden om hiv, forebyggelse og behandling, seksualitet og stigma, så de er bedre rustet til at vejlede deres brugere før og efter hiv-tests.

BDS-medarbejderne er blevet udvalgt til projektet på baggrund af deres kvalifikationer og engagement i BDS, men også ud fra at de kan repræsenterer målgruppen på tværs af samfundslag, køn og seksualitet. På den måde kan BDS nå bredere ud i et samfund, der ellers er strengt opdelt af kastesystemet og de to traditionelle kønsroller.

"AIDS-Fondet har hjulpet os med at udvikle en træningsmanual til vores peer-to-peer trænere, der handler om forebyggelse og behandling af hiv. Med manualen er vores arbejde mere effektivt end tidligere, og vi kan bruge den i de mest grundlæggende dele af vores arbejde," siger Jyotiprakash K.C, der er projektleder for BDS.

Hiv i Nepal

I 2012 vurderede UNAIDS, at 50.200 nepalesere lever med hiv. Det svarer til 0,3 procent af de 15 til 49-årige.

De mest udsatte grupper er sexarbejdere, stofbrugere og mænd der har sex med mænd.

Antallet af ny-smittede er faldet kraftigt de seneste fem år, primært på grund af målrettede projekter i risikomiljøer. Den nationale målsætning er at halvere antallet af ny-smittede i 2015.

Sideløbende med uddannelsen af BDS's egne medarbejdere, træner organisationen og AIDS-Fondet 25 af dens brugere i, hvordan de lettere kan tale om sygdommen, og om hvordan man lever med den. Gennem træningen lærer deltagerne at overveje, om der er behov for ændringer i deres eget liv på et oplyst grundlag, så de bedre kan beskytte sig selv mod hiv og undgå at smitte andre. Og den viden videregiver de til resten af deres netværk i miljøet.

Værktøj til fremtidens arbejde

Under arbejdet med BDS-medarbejderne bistår AIDS-Fondet i at kortlægge forholdene for MSM og transpersoner i Nepal. Undersøgelsen indeholder blandt andet statistik over, i hvor høj grad gruppen er udsat for stigmatisering og diskrimination, og i hvilken grad der er adgang til rådgivning om og behandling af hiv. Løbende gennem projektet, bliver resultaterne offentliggjort i lokale og internationale medier for at sætte fokus på hiv i Nepal.

Undersøgelsen skal, udover at skabe opmærksomhed, bruges som et værktøj i det politiske arbejde for seksuelle minoriteters rettigheder – noget der i perioder er en stor udfordring.

"Det er svært at lave LGBT-fortalerarbejde, for mange politikere og embedsmænd er ikke opmærksomme på gruppens problematikker, så de er ikke følsomme nok omkring dem," siger Jyotiprakash K.C.

BDS har tidligere været beskyldt for korruption og oplevet, at de nepalesiske myndigheder tilbageholdt deres autorisation og indefrøs deres midler – sanktioner, der kunne have sat en stopper for hiv-forebyggelsen blandt MSM og transpersoner. BDS lagde sag an mod myndighederne og vandt.

Samtidig har der været rapporter om et stigende antal anholdelser, uretmæssige fængslinger og overfald mod transpersoner og MSM, så på trods af at antallet af nepalesere der årligt smittes med hiv er faldet de seneste fem år, er der stadig meget at kæmpe for i fremtiden.

Cookies

En cookie er en lille tekstfil, der giver mulighed for at lagre oplysninger eller tilgå allerede lagrede oplysninger på brugerens pc, smartphone, ipad eller lignende med det formål at indhente data om brugeren.