Normstormerne

NORMSTORMERNE er et gratis undervisningstilbud for alle 7. - 10. klasser i København og Aarhus. Formålet er at mindske mobning og mistrivsel, der er relateret til køn og seksualitet.

NORMSTORMERNE er et LGBT*-projekt

LGBT* er den engelske forkortelse for Lesbiske, Bøsser, Biseksuelle og Transpersoner.

NORMSTORMERNE arbejder med anti-diskrimination og anti-mobning i skolerne i København og Aarhus kommune. 

Vil du arbejde som Normstormer? Kontakt os via http://beta.normstormerne.dk/

Kontakt NORMSTORMERNE

Aarhus: 
Østergade 9, 4.
8000 Aarhus C
E-mail: aarhus[snabela]normstormerne.dk
Telefon: 8833 5659

København:
Vestergade 18E
1456 København K
E-mail: kbh[snabela]normstormerne.dk
Telefon: 8833 5658

NORMSTORMERNEs Undervisning har afsæt i en normkritisk pædagogik og baserer sig på dialog og elevinddragelse. 

Vi arbejder med: 

  • Hvad normer er
  • Hvad normer betyder for den enkelte og for fællesskabet
  • Hvordan man kan ændre normer, der fører til diskrimination og begrænsning

 

Eleverne får mulighed for arbejde med en mere nuanceret forståelse af køn og seksualitet og selv være med til at udvikle konkrete redskaber til at modarbejde mobning og diskrimination, så klassen bliver et tryggere sted for alle, uanset kønsidentitet, kønsudtryk og seksuel orientering

  • Et besøg varer 2 lektioner (90 minutter)
  • Undervisningen varetages af to undervisere, der er uddannede normstormere.
  • Der undervises i enkelte klasser med max 30 elever 
  • Læreren er med som observatør i undervisningen 

 

NORMSTORMERNE er et samarbejde mellem Københavns Kommune, Aarhus Kommune, AIDS-Fondet, Sex & Samfund og LGBT-ungdom.

Bestil NORMSTORMERNE PÅ: http://beta.normstormerne.dk/

Eller læs mere om NORMSTORMERNE på facebook